Økumenisk gudstjeneste på Kristkirketomten

2. pinsedag var det tradisjonen tro økumenisk gudstjeneste på Kristkirketomten på Bergenhus. I et fint men litt kjølig vårvær samlet kristne fra mange av menighetene i Bergen seg til en felles feiring av pinseunderet. Frelsesarmeens hornorkester spilte, og tekstlesninger og bønner ble lest av prester og lekfolk fra menighetene som var med. I tillegg ble det meste tolket til tegnspråk av døvepresten. Engelsk kor fra St. Paul menighet sang og Ola Honningdal Grytten fra Frelsesarmeen holdt prekenen. En stor forsamling hadde en flott stund i vårsolen.

Inngangsprosesjon

Inngangsprosesjon

Tekstlesning på filippinsk

Tekstlesning på filippinsk

Tekstlesning på tamilsk

Tekstlesning på tamilsk

Evangeliet ble lest av p Erik Andreas

Evangeliet ble lest av p Erik Andreas

Preken ved Ola Honningdal Grytten, tolket av døvepresten

Preken ved Ola Honningdal Grytten, tolket av døvepresten

Trosbekjennelsen ble ledet av Dom Alois

Trosbekjennelsen ble ledet av Dom Alois

Forsamlingen synger siste salme

Forsamlingen synger siste salme

Blide søstre etter gudstjenesten

Blide søstre etter gudstjenesten

Det er postet noen flere bilder på menighetens Facebookside.