KUNNGJØRINGER SØNDAG 22. MAI 2016

tn_IMG_2813 (2)– Mor Teresa blir helligkåret i Roma den 4. september i år. Dersom noen ønsker å reise til Roma og få adgangsbillett til Petersplassen, kan de ta kontakt med Mor-Teresa-søstrene innen kommende onsdag, den 25.5. så kan søstrene være behjelpelige.

– Det blir Jubelkonserter i St. Paul Kirke i festspilltiden:

Torsdag 26.mai, fredag 27.mai, torsdag 2.juni og fredag 3.juni alle dager kl. 21.30

Lørdag 28.mai kl. 16 blir det konsert med lærer og elever fra Orgelklubben Ferdinand. Se informasjons-folder ved utgangen.

– Lørdag den 28. mai holder vietnamesisk gruppe sin årlige Mariaprosesjon på Marias Minde kl. 12.00.

Kl. 13.00 er det messe og etterpå agape.

– Vi minner om Kristi Legemsfest, som feires søndag den 29. mai. Det blir norsk høymesse i Johanneskirken og polsk høymesse i St. Paul kirke kl. 13.00 med prosesjon som i fjor, med altere på Museumsplassen, krysset Strømgaten-Harald Hårfagres gate, John Lunds Plass og på kirkeplassen. Ta dere tid til å være med på denne markeringen av vår tro.

————————————————————-

(I høymessen:)

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.