St. Paul-korets Sommerkonsert

sommerkonsertplakat copy