Novene til St. Olav

En novene er en serie bønner som bes i 9 dager i strekk. Novene kommer fra latin, novem, som betyr ni. De ni dagene minnes at apostlene og Maria tilbragte ni dager i bønn fra Kristi Himmelfart til Pinsesøndag. Å be de samme bønnene i ni dager er en helt spesiell konsentrasjon og bønnfallelse om noe det er et inderlig behov for, eller noe man er spesielt takknemlig for.

Vi oppfordrer derfor alle om å be denne novenen for Norges omvendelse som en forberedelse til Rouen, og feiringen av Olavs dåp:

 

Hellige Olav, apostel og martyr,st olav
be for oss til Herren vår Gud
om Norges omvendelse.

Be for oss, Hellig Olav,
Norges evige konge.
Du som kristnet folk og land,
Kristi tjener, kong Olav.
Be for oss, hellig Olav,
Norges evige konge.

Hellige Olav, Norges evige konge
og vår talsmann for Guds trone,
du Kristi tjener og blodvitne for den sanne tro,
be for oss at vi som deg må
bli modige stridsmenn for Kristus.
Hellige Olav, be for oss hos Herren, vår Gud.

La oss be. Allmektige, evige Gud,
vår Far, vi ber deg at du vil gjenreise
kristen fred og tro i vårt land og at du
vil gi frukt og vekst hos oss,
ditt åndelige arvegods.
Før du Olavs kongsverk til fullendelse,
og gjør oss til Olavs verdige stridsmenn
slik at vi alltid må bli tro mot Olavs
store verk i din Sønns tjeneste,
Han som lever og råder med Faderen
i Den Hellige Ånds enhet,
Gud fra evighet til evighet.

Amen.