Kunngjøringer søndag 12. oktober 2014

– I anledning at det i år er 1000 år siden St. Olav ble døpt, feirer vi høytidelig messe i St. Paul Kirke torsdag den 16. oktober kl 19.00.

 – St. Paul Skole minner om at søknadsfristen for inntak til 1. og 8. klasse i 2015, altså neste høst, er 15. november 2014. Det gjelder barn som er født i 2009 og som skal begynne i 1. klasse, – og barn som er født i 2002 og skal begynne i 8. klasse. Søknadsskjema finnes på websiden www.stpaul.no eller fåes i resepsjonen på skolen.

– Søndag, den 19.10. er «Verdensmisjonssøndag». Da går kollekten til De Pavelige Misjonsverker ved Missio Norge.

 ——————————————————————–

(I høymessen) Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.