1000-års jubileum for Den hellige Olavs omvendelse

1000-års jubileum for Den hellige Olavs omvendelse

feirer vi med høymesse i St. Paul kirke på torsdag 16. oktober kl. 19.00

høymesse st olav