Kunngjøringer søndag 19. oktober 2014

– Denne søndagen, den 19.10. er «Verdensmisjonssøndag». Kollekten går til De Pavelige Misjonsverker ved Missio Norge.

 – Caritas Infosenter Bergen trenger frivillige som kan spansk, rumensk eller polsk, og som har kjennskap til norske samfunnsforhold og det norske arbeidsmarkedet. Oppgavene består i å gi veiledning og informasjon til arbeidsinnvandrere. For kontakt – se oppslag utenfor Birgittakjelleren eller på menighetens hjemmeside.

 – St. Paul Skole minner om at søknadsfrisen for inntak til 1. og 8. klasse i 2015, altså neste høst, er 15.november 2014. Det gjelder barn som er født i 2009 og som skal begynne i 1. klasse, – og barn som er født i 2002 og skal begynne i 8. klasse. Søknadsskjema finnes på websiden www.stpaul.no eller hentes i resepsjonen på skolen.

—————————-

 (I høymessen) Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten..