Pilegrimstur til Lisieux og Rouen

[Oppdatert] Mandag 20.oktober kom alle pilegrimene som reiste til Rouen og Lisieux tilbake til St. Paul. Det var en kort tur (5 dager), men rikelig med inntrykk, inspirasjon og fordypning i troen. Pilegrimene ble ledet av sogneprest Dom Alois og p. Tien til to pilegrimsmål – Rouen, hvor vi feiret 1000 års jubileet for den hellige Olavs omvendelse og dåp (som skjedde i Rouen i 1014), og til Lisieux, byen hvor den hellige Therese, lille Therésè, levde sitt korte liv. Hun ble karmelittnonne i en alder av 15 år, og døde helt ukjent i 1897 i en alder av 24 år. Hun ble helligkåret allerede 17. mai 1925. Dette var resultat mirakler og omvendelser som følge av publiseringen av hennes biografiske skrifter, «En sjels historie» året etter hennes død. Hennes lille vei til hellighet ble kjent over hele verden, ikke minst i Vietnam, og ble en viktig åndelig veiledning for mange. I 1997 ble hun utnevnt til kirkelærer.

lisieux1a

PIlegrimer i Lisieux

To pilegrimsmål, to helgener – meget forskjellige og samtidig meget viktige også i våre dager. Vår evige Konge, Olav den helliges vei og forbønn er av uvurderlig betydning når vi skal kjempe for kristendommens plass i et stadig mer sekulært land. Men viktige «våpen» i dag er nok mer de som den lille Therésè viser oss – bønn, meditasjon, gode gjerninger og vitnesbyrd om Guds kjærlighet.

I Lisieux bodde pilegrimene i det vakre Ermitage Sainte-Therésè, rett ved siden av karmelittklosteret hvor hun var nonne. Det å kunne samles til tidebønn og messe i det lille kapellet og klosterkirken, var et viktig aspekt ved pilegrimsturen.

Vi besøkte også Therésès barndomshjem og sognekirke, samt den store basilikaen som ble bygget for å romme alle pilegrimer som kommer til Lisieux. (Dette er det nest største pilegrimssted i Frankrike)

I Rouen deltok vi i den offisielle feiringen i Katedralen med messe på St Olavs dåpsdag, torsdag 16.oktober; økumenisk gudstjeneste på lørdag og pontifikalmesse på søndag, med biskop Bernt og erkebiskop av Rouen Jean-Charles Descubes, og i nærvær av den hellige Olavs relikvie. I sin preken påpekte biskop Bernt at den hellige Olavs «innfallsvinkel var ikke den samme som vår, for han var den norske Cæsar. Hvilke feil og svakheter Olav enn må ha hatt, han så monarkens begrensninger: Ingen skulle gi ham det som tilkommer Gud».

I Rouen kunne vi også besøke det stedet hvor den hellige Jean d’Arc ble brent på bålet og be i den vakre kirken som på en spesiell måte forener moderne arkitektur med glassmalerier fra renessansen. Jean d’Arcs` liv og død, og helligkåring, minner oss om hvor ille det kan gå når Kirken lar seg gjøre til et redskap for statsmakten.

Felles bønn, opplevelse og kunnskap er en selvsagt del av en slik pilegrimstur. Men den har også et annet viktig aspekt – den styrker de troendes fellesskap – og det gjorde denne turen. Felles tidebønn og feiring av Eukaristien – i store katedraler og i trange kapeller, og også felles reise med alle dens utfordringer for deltakerne, felles måltider og felles gleder gjorde denne pilegrimsturen til sterk opplevelse.

Takk til Dom Alois og p. Tien som inviterte oss til å være med!