KUNNGJØRINGER SØNDAG 16. OKT. 2016

tn_IMG_2813 (2)– Katolsk Forum inviterer til foredrag førstkommende tirsdag, den 18.10. kl. 19.45 på skolens personalrom. Redaktør av tidsskriftet «Klassisk Forum», Ole Bendik Heggtveit gir: «Et historisk og aktuelt overblikk over kristne i Midtøsten».

 

-Søndag, 23.10. er «Verdensmisjonssøndag». Kollekten går til De Pavelige Misjonsverker ved Missio Norge.

 

– Ekteskapskurset i høst starter opp mandag den 24,10. kl. 18.30, på lærerværelset på St. Paul skole. Kurset går over 5 mandager frem til 25.11. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på kurset. Se plakat utenfor kirken og på web-siden under «katekese og kurs». Det vil bli holdt et nytt kurs til våren.

 

– Søknadsfristen til St. Paul Skole er 15. november. Det gjelder opptak til 1. og 8. klasse.

——————————————————————–

 (I høymessen) Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.