Allehelgensdag og Allesjelersdag

Lørdag 1.november feires Allehelgensdag i alle messer:Allehelgen

Kl.10.00 Norsk messe på Marias Minde
Kl.18.00 Norsk Høymesse i St.Paul kirke
Kl.19.30 Messe på polsk i St.Paul kirke

Lørdag 1.november kl.14.00
Møt opp ved kapellet på Møllendal og vær med på velsignelse av gravene og bønn for de avdøde på kirkegården

Troende oppfordres til å besøke gravene til sine nærmeste og tenne lys for dem. På Møllendal kirkegård er mange prester og Franciskus Xaverius søstre begravet.

Søndag 2. november feirer vi Allesjelersdag i alle messer

«Herre gi dem den evige hvile, og la det evige lys skinne for dem»