BIskop Eidsvig medlem av Gudstjeneste- og sakramentkongregasjonen

biskopDen hellige stol har utnevnt biskop Bernt som nytt medlem av Gudstjeneste- og sakramentkongregasjonen.

“- Dette er en stor glede. Jeg ser frem til å ta fatt på dette viktige arbeidet. Liturgien er jo selve kirkens åndedrag,” sier biskop Eidsvig .

Vi gratulerer !

Les mer