KUNNGJØRINGER SØNDAG 30. OKT. 2016

tn_IMG_2813 (2)– Denne helgen blir det tatt opp ekstrakollekt ved utgangen etter alle messene for å hjelpe ofrene for flomkatastrofen i Vietnam. Den 18. oktober førte alvorlige oversvømmelser til store skader på bygninger og dyrket mark. Mange mennesker er i en fortvilet situasjon; de har mistet familie, venner, husdyr, hjem og inntekstgrunnlag. Hjelpen blir gitt gjennom Caritas.

 

– Onsdag den 2. november er Alle Sjelers dag. Da er alle messene viet bønnen for de avdøde. Man kan levere messestipendier til presten i sakristiet før hver messe. Man kan også levere dem på menighetskontoret i uken før 1. nov. Husk å skrive navn på familien som det skal bes for utenpå og hvilken messe navnet skal leses i. Det blir messe på filippinsk kl 17.00 og på norsk kl 19.00 i St. Paul kirke, og messe på polsk kl 19.00 på Marias Minde.

 

– Det skal være gudstjeneste på Møllendal kirkegård onsdag den 2. november. Det er oppmøte fra kl. 13.30 og prosesjonen går kl. 14.00. Vi går til gravene for søstre og prester og andre, for å velsigne gravene og be for våre kjære avdøde.

 

– Fra 3. november tom 8. november bes det hver kveld kl. 19.30 rosenkrans for de avdøde.

 

– Søndag 6. november feirer vi Allehelgen. Da er det vanlig søndagsmesseprogram. Etter polsk messe er det prosesjon med velsignelse av gravene på Møllendal kirkegård, kl. 16.30.

 

Søknadsfristen for inntak til St. Paul skole, 1. og 8. klasse i 2017, altså neste høst, er 15. november 2016.

——————————————————————–

 (I høymessen)  – Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe