Oslo katolske bispedømmet vokser!

imagesMedlemsveksten i Oslo katolske bispedømme fortsetter. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har for 2016 godkjent at OKB får tilskudd for 124.985 medlemmer. Det er opp rundt 44.000 fra 2015. I 2015 godkjente Fylkesmannen at OKB hadde 80.573 medlemmer som berettiget til tilskudd. Tallene for 2016 viser en betydelig vekst i den registrerte medlemsmassen, en 55% økning. les mer