Søndagsbladet

Søndagsblad jul 2016
Julenummeret av Søndagsbladet med julehilsen fra sognepresten og litt annen nyttig informasjon blir nå lagt ut i kirkene.
De ligger også på hjemmesiden og kan leses her:

Julen 2016 Hordaland
Julen 2016 Sogn og Fjordane