KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. DESEMBER 2016

tn_IMG_2813 (2)

– Lørdag den 17.12. blir det igjen sakraments-tilbedelse og lovsang i kirken etter den latinske messen.

– Det arrangeres Hellig-tre-kongers-fest i gym-salen på skolen søndag den 8.januar kl. 14 – 16.30. Påmelding kan skje på menighetskontoret til og med 4.1.2017. Se plakat på oppslagstavlen.

– I 2017 er det 100 år siden Jomfru Maria åpenbarte seg i Fatima. I den anledning vil vi legge menighetens pilegrimsreise i oktober 2017 til Fatima. Underveis vil vi også besøke Avila i Spania, hvor de hellige Teresa av Avila og Johannes av Korset levde. Mer informasjon finnes på oppslagstavlene og på menighetens nettside: bergen.katolsk.no

– Caritas søker frivillige som kan være til stede på språkkafe torsdager 18.00-20.00.og fredager 12.00-14.00. Ta kontakt med menighetskontoret.

————————————————————-

(I høymessen)

Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i Krypten. Studentgruppen Fides vil selge hjemmelagede pepperkaker. Alle er hjertelig velkommen