Kunngjøringer søndag 26. oktober 2014

– Kommende helg feirer vi Allehelgen og Alle Sjelers dag. Lørdagen er Allehelgen. Da er det norsk messe på Marias Minde kl 10.00 og i St. Paul kirke kl. 18.00. Det er polsk messe i St. Paul kl. 19.30.

– Vi går til Møllendal kirkegård lørdag den 1. november kl. 13 for å velsigne gravene og be for våre kjære avdøde. Oppmøte ved kapellene kl. 14.00.

– Søndag den 2. november er Alle Sjelers dag. Da er alle messene viet bønnen for de avdøde. Man kan levere messestipendier til presten i sakristiet før hver messe. Man kan også levere dem på menighetskontoret. Husk navn på familien som det skal bes for og hvilken messe navnet skal leses i.

– Fra 3. november tom 8. november bes det hver kveld kl. 19.30 rosenkrans for de avdøde.

– St. Paul Skole minner om at søknadsfristen for inntak til 1. og 8. klasse i 2015, altså neste høst, er 15.november 2014. Det gjelder barn som er født i 2009 og som skal begynne i 1. klasse, – og barn som er født i 2002 og skal begynne i 8. klasse. Søknadsskjema finnes på websiden www.stpaul.no eller hentes i resepsjonen på skolen.

———————————————————————

(I høymessen)   

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe.