KUNNGJØRINGER SØNDAG 25. DES. 2016

tn_IMG_1700 (2)– Det arrangeres Hellig-tre-kongers-fest i gymsalen på skolen søndag den 8.januar kl. 14 – 16.30. Påmelding kan skje på menighetskontoret til og med 4.1.2017. Se plakat på oppslagstavlen.

– I 2017 er det 100 år siden Jomfru Maria åpenbarte seg i Fatima. I den anledning vil vi legge menighetens pilegrimsreise i oktober 2017 til Fatima. Underveis vil vi også besøke Avila i Spania, hvor de hellige Teresa av Avila og Johannes av Korset levde. Mer informasjon finnes på oppslagstavlene og på menighetens nettside: bergen.katolsk.no

– I anledning av 100-årsjubileet for åpenbaringene i Fatima, vil vi i 2017, hver første lørdag i måneden, etter Guds Mors uttrykkelige ønske, holde tilbedelse og rosenkransbønn for fred i verden. Første gang blir lørdag 7. januar 2017 og siden hver første lørdag i måneden, alltid mellom kl. 17.00 og 18.00.

– Gå gjerne inn på menighetens nettside, bergen.katolsk.no og se og hør sogneprestens og St. Paulkorets julehilsen til menigheten.