Takk for i år!

Barmhjertighetensår
2016 var preget av at det var Barmhjertighetens jubelår. Mange i menigheten var i den anledning på forskjellige pilegrimsturer. Et høydepunkt for menigheten var Peregrinatio da bildet av den Barmhjertige Jesus besøkte oss i september/oktober.
Det ble laget en liten film som viser litt av det som skjedde den dagen bildet ankom Bergen: