KUNNGJØRINGER SØNDAG 8. JAN 2017

 

tn_IMG_2813 (2)– Vi minner om Hellig-tre-kongers-fest i gymsalen på skolen søndag den 8.januar kl. 14 – 16.30.

– Det er fremdeles ledige plasser på pilegrimsturen til Avila og Fatima 13. – 19. oktober 2017. Absolutt siste mulighet til å melde seg på er søndag 22.1. Se plakat på oppslagstavlen.

– Caritas vil fra fredag 20. januar starte med språkkafé i de nye lokalene i Sigurds gate 8. Dette vil erstatte tirsdagskaffen etter kveldsmessen og det vil fra den 20. januar ikke lenger bli holdt tirsdagskaffe i Birgittakjelleren. Språkkaféen vil i første omgang være hver torsdag mellom kl. 18 og 20, og fredager mellom kl. 12 og 14. Som med tirsdagskaffen blir det servering av kaffe, te og kaker og hyggelig sosialt samvær. Alle er hjertelig velkommen.

– Kollekten denne helgen går i sin helhet til Barne-Missio, dvs. De pavelige Misjonsverker som over hele verden hjelper barn i nød.

Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten  etter høymessen.