Pastor Michel Beckers 75 år.

e2de2141-9b36-4db8-97b2-5190dc4268f5Pastor Michel Beckers var kapellan og ungdomsprest i St.Paul menighet mellom 1970 og 1976. Deretter var han sogneprest frem til 1979 og igjen mellom 1994 og 2003.

Ungdomslaget fra 70-tallet har innbudt pastor Beckers til en fest den 28. januar. Det er mange +/- 60 åringer fra Krypten- og Seletungjengen som er med på festen. Der er også andre, eldre og yngre, som ikke kan delta om kvelden men som ønsker å hilse på ham. Dertil blir det anledning lørdag 28. januar kl 17:00 – 18:30 på Florida. Det begynner med messe i Sta. Sunniva kapell og deretter blir det en kort mottagelse i Porticus (inngangspartiet i underetasjen på St. Paul gymnas).

Hjertelig velkommen!

(Etter mottagelsen vil der være et lukket arrangement.)              Festkomitéen

.