25 års jubileum for pater Reginald

reginald23.januar 2017 er det 25 år siden pater Reginald ble presteviet.

Han reiser til Fatima for å feire messe der på den store dagen!

Vi gratulerer og ønsker pater Reginald Guds velsignelse for hans videre tjeneste i Kirken.

Den tamilske gruppen arrangerer markering av 25 års jubileum med messe lørdag 4.februar kl 14.30. Hjertelig velkommen!