“Semje om vestlandsfylke”

kart” Fylkesordførarane i Hordaland og Sogn og Fjordane er samde om ein intensjonsavtale for samanslåing av dei to fylka. Namnet på det nye fylket blir Vestlandet og nynorsk blir administrasjonsspråk. “melder NRK

Katolikkar i dei to fylka er allereie slått saman i vår kyrkjelyd på Vestlandet, St. Paul i Bergen.  Vi kan stadfeste at vi har messeliturgi på nynorsk, og det har vore vurdert om nynorsk kan bli brukt i messa kvar 5.sundag i månaden.