Pauli omvendelse – St. Paul menighets patronatfest

DSC_1048a“Det som omhandler den hellige Paulus i dagens feiring, omhandler også oss og våre liv som kristne. Det er i tråd med apostelens egen forkynnelse og var derfor Herren Jesus Kristus sendte ut sine apostler: Å forkynne evangeliet, å døpe og å lære å holde alt det Herren hadde befalt dem.

Dette gudgitte oppdrag har fulgt Kirken helt fra starten av, og apostlenes lære er blitt gitt videre til neste generasjons troende, representert ved biskoper som Timoteus og Titus, Linus, Kletus, Klemens… helt frem til vår tids Frans og vår egen biskop Bernt.

Det gjelder oss alle, kallet til omvendelse, etterfølgelse og i ord og ved gjerning å være vitner!”

(fra dagens preken av p. Erik Andreas Holth)

DSC_1096aVi feiret menighetens patronatfest med høymesse hvor representanter fra de forskjellige nasjonale gruppene leste forbønner på sine språk og kom i prosesjon med gavene. Det eritreiske koret sang i messen i tillegg til kirkekoret. Etter messen var det fest i skolens gymsal. Og det var virkelig festlig! Konferansierer og musikere Eirik Sukke og Roystan James satte et humoristisk preg på introduksjonen til innslagene. Det var skoleungdommer som danset og sang, det var en tamilsk dans, piano og fiolinspill, felles sang (bl.a. den populære og stemningsskapende Samba Brasil), og et stort overraskelsesnummer: «Evangelieduetten» ved sogneprest Dom Alois og organist Amund Dahlen, som på en glimrende måte og til stor applaus fra publikum, fremførte «Jeg har hørt om et land». Det var selvfølgelig masse god mat fra alle verdens kanter.

I sin tale takket sognepresten alle for innsatsen og sa at vi kan være stolte av vårt felles arbeid for Kirken, hvor vi følger alle disse forskjellige nådegavene og tjener Kirken og menigheten hver på hver våre måter. Vi er alle ett i Kristus, men får lov til å beholde våre kulturer og tradisjoner. Han understreket at det viktigste er å beholde troen!

Og i denne ånd ble festen avsluttet med felles sang: «Fast skal min dåpspakt evig stå og Kirken vil jeg ære».

DSC_0999a

DSC_1033a

DSC_1055a

DSC_1163a

DSC_1233a

DSCN3788a

DSCN3784a