NY BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

martakMarta Krakus er ansatt i en 50% prosjektstilling som barne- og ungdomsarbeider frem til sommeren. Hun har tre hovedoppgaver.

  1. Koordinere og få frem i lyset det gode ungdomsarbeidet som allerede gjøres i de ulike gruppene i menigheten, blant annet gjennom fellesaktiviteter og å skrive og kommentere dette i sosiale medier.
  2. Ansvar for kontakten mellom NUK og menigheten, og søke om pengestøtte for de forskjellige gruppene.
  3. Ledertrening av ungdom fra konfirmasjonsalder og oppover

Marta kan nås på: martwaluiza@gmail.com,

mobil: 94291092.

Facebookprofil: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015059592663&fref=ts