For Kristi kjærlighet tvinger oss

Den økumeniske gudstjenesten torsdag 26. januar ble nr. 40 i rekken av vennskapsarrangement mellom Biskopshavn menighet og Marias Minde. Som vert denne gangen var det sogneprest dom Alois som var ansvarlig for liturgien. Den inneholdt denne gangen en symbolsk bygging av en mur med navn på de synder som har splittet kristne opp igjennom kirkens historie. Muren ble så omformet til et kors – som et trossvar. P Erik Andreas leste evangeliet mens sogneprest Tor Martin Koppang holdt preken inspirert av bispedømmets tur til Tyskland i forbindelse med Lutherjubileet. Han minnet oss om at vi er brødre og søstre og at vi må bygge broer, ikke murer. – For Kristi kjærlighet tvinger oss (2 Kor.5.14)
Siden ble det servert snitter og kaker i søstrenes refektorium. Sr Mary fikk overrakt Biskopshavns jubileumsbok, samt ripsgele av bær plukket i hennes egen hage. Sogneprest Koppang kunne fortelle søstrenes rips, solgt som gele på julebasaren, hadde bidradd til å finansiere den nye altertavlen i Biskopshavn kirke. Gode frukter av godt naboskap.

P Erik Andreas leste evangeliet

P Erik Andreas leste evangeliet

Preken ved sogneprest i Biskopshavn Tor Martin Koppang

Preken ved sogneprest i Biskopshavn Tor Martin Koppang

Splittelsens mur

Splittelsens mur

Fullt i refektoriet

Fullt i refektoriet

Livlig prat og god mat

Livlig prat og god mat

Sr Mary fikk overrakt bok

Sr Mary fikk overrakt bok

Ripsgele fra søstrenes busker

Ripsgele fra søstrenes busker