KUNNGJØRINGER SØNDAG 29. JAN 2017

tn_IMG_2813 (2)– Torsdag den 2. februar feirer vi Kyndelsmesse, Festen for Herrens fremstilling i Templet under messen kl. 19. Det er «Ordensdag» i bispedømmet og vi ber særlig for ordenskall. Messen innledes med at vi velsigner lysene som skal brukes i kirken i det kommende år og holder lysprosesjon.

 

– I anledning av 100-årsjubileet for åpenbaringene i Fatima vil vi holde tilbedelse og rosenkransbønn for fred i verden hver første lørdag i måneden. Dette er etter Guds Mors uttrykkelige ønske. Første gang blir lørdag 4. februar 2017 og siden hver første lørdag i måneden, alltid mellom kl. 17.00 og 18.00.

 

– På fredag blir det som vanlig orgelkonsert kl. 17.00.

 

– Nytt ekteskapskurs begynner mandag den 6. mars kl. 18.30 på Personalrommet på St. Paul Skole og går fem mandager fremover. Alle som vil gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Neste kurs i Bergen blir oktober/november 2017. Se plakat.

 

– Fastetiden begynner den 1. mars. Det blir fasteretrett i St. Paul menighet ved sogneprest i St. Olav Domkirke, P. Pål Bratbak, 10. -12. mars. Alle er hjertelig velkommen på hele, eller deler av retretten.

————————————————————-

 (I høymessen:)

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.