KUNNGJØRINGER SØN. 12. FEBRUAR 2017

tn_IMG_2813 (2)

– På fredag blir det som vanlig orgelkonsert kl. 17.00.

– Nytt ekteskapskurs begynner mandag den
6. mars kl. 18.30 på Personalrommet på St. Paul Skole og går fem mandager fremover. Alle som vil gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Neste kurs i Bergen blir oktober/november 2017. Se plakat.

– Fastetiden begynner den 1. mars. Det blir fasteretrett i St. Paul menighet ved sogneprest i St. Olav Domkirke, P. Pål Bratbak, 10. -12. mars. Alle er hjertelig velkommen på hele, eller deler av retretten.

– «Katolsk Forum inviterer til foredrag tirsdag 21. februar. Foredragsholder er Bjørn-Are Davidsen, og tittelen er «Kristen tro? Vi lever da tross alt i 2017! – Hvordan forsvare den kristne tro i møte med dagens mennesker.» Møtet finner sted i skolens personalrom kl. 19.45.
———————————————————————————–
(I høymessen:) – Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.