Katolsk kirke til stede ved «Lutherfestdagene»

DSC_0495a

Vår sogneprest Dom Alois Brodersen ble invitert til offisiell åpning av «Lutherfestdagene» sammen med bl.a. statsminister Erna Solberg, preses i den norske kirken Helga Haugland Byfuglien og kirkerådsleder Kristin Gunnleiksrud Raaum.  Vert: Biskop Halvor Nordhaug.

Her publiserer vi et utdrag fra talen. Hele teksten kommer snart i Menighetsbladet.

«Statsminister, ordfører, biskoper, geistlighet, kjære brødre og søstre.

         Det er ikke helt enkelt for meg som katolsk kristen og som sogneprest i St. Paul Menighet å skulle stå her i dag og representere Den Katolske Kirke ved feiringen av 500-årsjubileet for reformasjonen. Den Katolske Kirke kan nemlig ikke feire en kirkesplittelse. Så aktverdige og forståelige som mange av de grunner var, som ledet til reformasjonen, så førte den allikevel til en splittelse i Kirken, som kristenheten fremdeles lider under.( …) vi er med på å markere reformasjons-jubileet, ikke som en feiring i ordets egentlige betydning, men som et minne i angerens og botens ånd og som en anledning til å reflektere over hva vi har gjort feil fordi vi ikke har kunnet forhindre splittelsen og fordi vi ennå ikke, etter mer enn 70 års økumeniske bestrebelser er kommet lenger på veien til forsoning og enhet.(…)

Ved alle forskjeller i tro og organisasjon, er dog det som forbinder oss viktigere enn det som skiller. Den største del av det overleverte «Depositum Fidei» er felles for våre kirker og i 500 år har den evangeliske kirke i Norge tatt vare på den kristne tro og gitt den videre fra generasjon til generasjon.(…)

Så gjelder det å forene de gode krefter for å oppfylle vårt oppdrag her i verden. Vi vet at, og vi ser med all tydelighet, at verdslige krefter søker å bekjempe Kirken, både den tradisjonelle kristendom og de kristne verdier. Vi kan bare stå imot dem, hvis vi står fast i troen, grunnfestet på Evangeliets grunn – og hvis vi står sammen. Og jeg forsikrer om at Den Katolske Kirke vil stå sammen med dere i kampen og i forkynnelsens oppdrag. Vi tar dere med i vår forbønn – og vi ber om deres.»

DSCN4793DSCN4776

DSC_0508DSC_0502DSCN4812