KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. MARS 2017

tn_IMG_2813 (2)– Menigheten inviterer alle konfirmanter fra 2016 til ledertrening som vil foregå på Voss den 17.-19.mars. Helgen vil være en bli-kjent-leir med innføring i en leders rolle og oppgaver. Mer informasjon finner dere på facebooksiden «Ledertrening St. Paul» eller gjennom e-post ved å kontakte barne-og ungdomsarbeider Marta Krakus: marta@krakus@katolsk.no
– Alle som utfører militærtjeneste inviteres med til den 59. internasjonale militærvalfart til Lourdes i Syd-Frankrike. Avreise fra Oslo mandag 15.mai og retur til Oslo torsdag 25.mai 2017. For mer informasjon kontakt pater Tao. Påmelding til Norges unge katolikker: nuk@nuk.no og fristen er 20. mars.
– Fr. Johan vil arrangere en pilgrimstur til Israel og Jordan 19.-28.mai 2017. Det er mulig å være på deler av turen også. Det vil være engelsk guide. Interesserte kan melde seg til menighetskontoret.
– I fastetiden blir det mulighet for skriftemål i St. Paul kirke på søndager før høymessen, kl. 10.45-11.15 og før engelsk messe, kl. 17.45-18.15.

————————————————————-

(I høymessen:)

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.