Nytt menighetsblad

forsideNytt nummer av menighetsbladet er i disse dager på vei ut i postkassene. Det kan også leses her på hjemmesiden.

Dersom du ikke mottar bladet innen 12. april, gi beskjed til menighetskontoret. Epost: bergen@katolsk.no