Påskenatt

DSC_0349

Fryd deg – du himlenes engleskare! Juble av glede, Guds mysterier! La frelsens basun kunngjøre den store konges seier! Må også jorden – lysende i den evige konges klarhet, glede seg i sin nye strålekrans, og vite at mørket som omsluttet verden, er hevet. Glede seg skal også Kirken, vår mor, kledt i glansen fra så stort et lys, mens denne hall gjenlyder av mengdens mektige sang.

Dette er den natt da Kristus brøt dødens lenker og seirende stod opp fra de døde. For uten gjenløsningens nåde gavnet vår fødsel oss intet. Så underfullt bøyer din godhet seg mot oss!

Uten mål eller grense er din kjærlighets miskunn: For å løskjøpe trellen prisgav du Sønnen. Sannelig: nødvendig var Adams synd, den som Kristi død har utslettet. Å, salige synd som vant oss så stor en gjenløser! I sannhet salige natt som alene fikk tiden og timen å kjenne da Kristus stod opp fra de døde.

(fra Exsultet)

DSC_0283

DSC_0293

DSC_0305

DSC_0299

DSC_0333

 

DSC_0528

DSC_0428

DSC_0447a

DSC_0457 (1)