KUNNGJØRINGER SØN 16. APRIL 2017

tn_IMG_2813 (2)-Caritas starter opp igjen med kirkekaffe i Birgittakjelleren etter tirsdagsmessene. Samlingene vil være mellom kl. 19.30-20.30. Første gang den 18. april.

– Tirsdag 18. april blir det et foredrag i Katolsk Forum ved Peder Solberg, teolog og førstelektor ved Norsk Lærerakademi. Tittelen er “Evolusjonslæren: en utfordring for Kirkens tro?” Foredraget finner sted i skolens personalrom kl. 19.45.

-Alle som vil synge med i Halleluja-koret i messen neste søndag inviteres til å være med på en fellesøvelse med St.Paul-koret onsdag 19.april kl. 20-21.

-Det blir påskesalmer i fredagskonserten kl. 17 med domorganist Sigurd Melvær Øgaard og Amund Dahlen ved orgelet og Stefan Bivand på fiolin. Elever fra Orgelklubben Ferdinand deltar.

-Fader Godwin Adahada kommer til menigheten hver 4. helg i måneden for å betjene engelsktalende afrikanere. Det blir anledning til sakramentstilbedelse på lørdag 22. april kl. 15.30 i kapellet over venstre sideskip (med inngang fra menighetskontoret) og en sammenkomst kl. 16.30 i Birgittakjelleren på søndag 23. april (før engelsk messe).