KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. MAI 2017

tn_IMG_2813 (2)
– 2. Pinsedag, mandag den 5. juni, skal det som vanlig være økumenisk gudstjeneste på Kristkirke-tomten på Bergenhus festning kl. 12.00. Vi oppfordrer alle til å delta.

– St. Olav kirkeblad vil gå over til å bli et gratis abonnementsblad. Det innebærer at de som er interessert i å motta bladet i posten må gjøre noe aktivt. Fremgangsmåte står i siste kirkeblad, på menighetens hjemmeside og plakat på oppslagstavlene.
——————————————————————-
(I høymessen)
Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.