Søster Sylvia Krisch fyller 85 år 31. august!

tn_DSC_6122 (2)Mange  i menigheten som i dag er godt voksne fikk forberedelse til 1. kommunion, barnekatekese eller religionsundervisning på St. Paul skole med sr. Sylvia. Og mange foreldre husker kanskje foreldrebrevene som søster Sylvia sendte hver måned. Det er verdt å gjenta hennes motto “Det er ingen vei med katekese uten foreldre”!
Vi gratulerer med 85 årsdagen – Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!