Kartlegging av pastorale behov i OKB – spørreundersøkelse for alle troende

2be40b9d-cd43-42f2-a1a1-12cbbbc98f1eBiskop Bernt Eidsvig har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan fremtidens pastorale arbeid bør organiseres i Oslo katolske bispedømme.

Hva trenger vi at bispedømmet iverksetter av tiltak for å fremme forkynnelsen av Evangeliet og styrke de troende?

Alle troende kan bli med på å hjelpe oss med å avdekke fremtidens behov ved å svare på denne undersøkelsen. Kateketkoordinatorene og kateketene fra alle grupper er særlig oppfordret til å svare på denne undersøkelsen. 

Undersøkelsen er anonym.  Klikk her for å svare

Svarfrist: 7. november 2017