KUNNGJØRINGER SØNDAG 10. DES. 2017

kirke – På onsdag 13. desember blir det feiret Roratemesse i Sta. Sunniva kapellet på Florida kl. 7.45. Alle er hjertelig velkommen.

-St. Paulkoret vil ha sin julekonsert på onsdag 13. desember kl. 20.30.

-Guttekoret Byron Consort fra England besøker menigheten og vil gi en julekonsert sammen med Orgelklubben Ferdinand på lørdag 16. desember kl. 16. De synger også i den latinske messen samme dag kl. 18.

– Etter den latinske messen vil det bli sakraments-tilbedelse og lovsang i kirken.

– Det arrangeres Hellig-tre-kongers-fest i gymsalen på skolen søndag den 7.januar kl. 14 –16.30. Påmelding kan skje på menighetskontoret til og med 12. desember 2017. Se plakat på oppslagstavlen.

– Nummer 4/2017 av St. Olav Kirkeblad er kommet i postkassene til dem som ønsket gratis abonnement. Bladet er kommet i ny drakt, med til sammen over 80 sider med spennende og variert lesestoff til jul!

Det er fortsatt mulig å abonnere – send sms/epost, eller ring redaksjonen. Mer informasjon på websiden.

-Det blir i dag innsamling til Adventsaksjonen ved utgangen.

—————————————————————————

(I høymessen) – Etter høymessen er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.