R.I.P Sr. Sylvia Krisch

tn_DSC_6122 (2)Sr. Sylvia (Magdalena) Krisch S.F.X., født i Tyskland i 1932, ble kalt hjem til Gud tirsdag 19. desember.

Vi minnes sr. Sylvia, fra sine unge dager, da hun hadde ansvar for katekesen og hjalp til i resepsjonen på St. Paul skole. Hun var en god og trofast medsøster.

Sr. Sylvia begraves i Vår Frue kirke onsdag 3. januar.

Forenet i bønn for henne.

St. Franciskus Xaverius søstrene