KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. DES. 2014

– I adventstiden vil ungdommer fra menigheten ta opp ekstrakollekt etter alle søndagsmessene til inntekt for NUK og Caritas’ årlige Adventsaksjon. I år støtter Adventsaksjonen prosjekter for voldsforebygging blant unge i Columba.

 

– Det arrangeres «Hellig tre kongers fest» i gymsalen på St. Paul skole søndag, 11.1.2015, kl. 14.00 – kl. 16.30. Kr. 50 for barn, kr. 150 for familier. Påmelding og betaling til skolens resepsjon innen 19.12.

 

– Det blir kurs for Ungdom/Voksne som ønsker å lære mer om Den Gode Hyrdes katekese for barn fra 3 til 6 år. Dette kurset er også en forberedelse til aktiv deltagelse i katekesen i vår menighet. Kurset vil finne sted mellom fredag 20, februar og onsdag 25. febraur 2015 og vil bli hold på St. Paul skole. For mer informasjon se oppslag og brosjyrer bak i Kirken eller menighetens nettside.

 

————————————————————-

(I høymessen) Det er kirkekaffe i krypten etter høymessen kl. 11. Alle er hjertelig velkommen.