Pave Frans budskap til Verdensdagen for fred

878ccceb-3f03-4cb3-955d-b8eaf5484a88Pave Frans viet sitt budskap 1.januar  til  “Immigranter og flyktninger: Menn og kvinner som søker fred”.

Paven minner oss om at  ” Mange mottagerland har sett at en retorikk som hevder at inntaket av innvandrere setter nasjonal sikkerhet i fare og som klager over de høye kostnadene, sprer seg. På denne måten ydmyker de den menneskelige verdighet som alle Guds sønner og døtre skal ha glede av. Av politiske grunner skaper de frykt for innvandrere, oppfordrer til vold, rasediskriminering og fremmedhat, istedenfor å skape fred. Dette er et stort problem for alle som gjør en innsats for andres sikkerhet.” og at

“Troens visdom fremmer et kontemplativt blikk som anerkjenner at vi alle ”tilhører en stor familie, i hvilken lokalbefolkningen ønsker innvandrerne velkommen, og alle har samme rett til å dele jordens ressurser, hvis bestemmelse er universell. Dette lærer Kirkens sosiallære oss. Det er her solidaritet og deltagelse grunnlegges” (Benedikt XVI, Budskap for verdensbønnedagen for immigranter og flyktinger 2011). Disse ordene minner oss på det bibelske bilde av det nye Jerusalem. Profeten Jesajas (kapittel 60) og Johannes Åpenbaring (kapittel 21) beskriver at byens porter alltid skal stå åpne for alle verdens folk, som forundrer seg over den og fyller den med rikdom. Fred er regelen som styrer byen og rettferdighet er prinsippet som styrer “sameksistensen i den.

Les hele talen her