KUNNGJØRINGER SØNDAG 7. JANUAR 2018

tn_IMG_2813 (2)

– Vi minner om Hellig-tre-kongers-fest i gymsalen på skolen i dag kl. 14.00- 16.30.

-Det blir nyttårskonsert med elever fra Orgelklubben Ferdinand lørdag 13. januar kl. 15.

– Tirsdag den 16. januar er det igjen foredrag i Katolsk Forum. «Samtale om livet i Kirken» er tema og fire katolikker bidrar med sine perspektiver.

– Søndag den 21. januar feirer vi Festen for St. Pauls omvendelse. Etter høymessen blir det menighetsfest i skolens gymsal med underholdning, loddsalg og mat fra mange land.

– I forbindelse med den økumeniske bønneuken for kristen enhet skal det være økumenisk gudstjeneste i Biskopshavn kirke den 25. januar kl.19.30. Alle oppfordres til å delta.

-Nytt ekteskapskurs begynner 12. februar kl. 18.30 på Personalrommet på St. Paul skole og går fem mandager fremover. Alle som vil gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret.

– Kollekten denne helgen går i sin helhet til Barne-Missio, dvs. De pavelige Misjonsverker som over hele verden hjelper barn i nød.

——————————————————————–

(I høymessen:)

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.