Przesłanie ks.Proboszcza na Święto Nawrócenia Św.Pawła Apostoła

Drodzy Wierni !

Nasza parafia Św.Pawła w Bergen ma obecnie ponad 19 tysięcy wiernych z ponad 120 krajów. Tak liczne i różnorodne zgromadzenie wymaga od nas sprostania wielu wyzwaniom, które dotyczą na przykład znalezienia dla wszystkich miejsca i czasu w kościele i salach parafialnych, jak też problemów językowych i komunikacyjnych w kontaktach z księżmi i biurem parafialnym, jak też pomiędzy różnymi grupami. Jednak najważniejsze jest to, że parafia nasza może się cieszyć tak wielkim bogactwem duchowym i bogactwem praktyk religijnych. Bogactwem kulturowym i bogactwem ludzkich doświadczeń. Każdy z nas przyczynia się do budowania naszej parafii, aby dawała szczególnie silne świadectwo naszej wiary w Jezusa Chrystusa.

Drodzy Wierni. Tworzycie małe społeczności i środowiska w każdej z waszych grup narodowych, ale także jesteście budowniczymi parafii jako całości. Wasza obecność tutaj jest również ważna tak dla naszego miasta i dla całego społeczeństwa, nie tylko z powodu pracy jaką wykonujecie, ale także poprostu dlatego, że jesteście tutaj, że jesteście sobą, a przede wszystkim dlatego, że jesteście praktykującymi chrześcijanami, że jesteście katolikami. Jesteśmy tak różnorodni, ale jednocześnie mamy tak wiele wspólnego. Reprezentujemy rozmaitość , ale jesteśmy jednym w Chrystusie.

To ważne, że widzimy się i akceptujemy nawzajem, że przyjmujemy jeden drugiego jako człowieka i bliźniego, jako wierzącego chrześcijanina. I że możemy współpracować ze sobą mając na uwadze nasz wspólny cel – budowę mistycznego Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Chrystus jest głową, a my jesteśmy członkami, i każdy z nas ma tu zadanie do wypełnienia.

Z okazji święta nawrócenia Św. Pawła Apostoła, patrona naszej parafii, a więc i z okazji święta naszej parafii i festynu, który jest właśnie wyrazem naszej jedności i wspólnoty w wielości, chcę przekazać moje serdeczne pozdrowienia do każdego i każdej z Was , parafian Św.Pawła. Pozdrawiam Was jednocześnie dziekując Bogu, że nas zebrał w jednym Kościele i, zaprasza nas do wspólnego przyjmowania Ciała i Krwi Chrystusa, i czyni nas jednym z Chrystusem i z sobą nawzajem.

Możemy zapytać dlaczego tu jesteśmy? To Bóg wezwał każdego z nas w najrozmaitszy sposób, i przeróżnymi drogami przybyliśmy do Bergen i do parafii Św.Pawła. Niektórzy przybyli znad norweskich fjordów i dolin, inni z różnych stron świata. Bóg chce abyśmy świadczyli o Jego Synu, Jezusie Chrystusie. I będziemy świadczyć naszym chrześcijańskim i katolickim życiem, naszymi uczynkami, czasem także naszymi słowami. Ja widzę świadectwo jakie dajecie i jestem Wam wszystkim bardzo za nie wdzięczny. Dziękuję Wam za Wasz wkład w rozwój Królestwa Bożego w naszej parafii i w naszym mieście.

Niech Was Bóg Błogosławi w Waszych dobrych uczynkach.

Wasz proboszcz

Dom Alois Brodersen Can.Reg.