SOGNEPRESTENS HILSEN TIL MENIGHETEN i anledning av festen for Pauli omvendelse

alois-brodersenKjære troende.

Vår menighet, St. Paul romersk katolske menighet i Bergen, har nå over 19 tusen medlemmer fra mer enn 120 forskjellige land. Denne store og forskjelligartede mengde, gir en god del utfordringer, når det gjelder plass og tid i kirken eller lokalene og når det gjelder kommunikasjon med prester og menighetskontor og gruppene imellom. Men den byr fremfor alt på en stor rikdom av åndelig uttrykk og religiøs praksis; en rikdom i kultur og i menneskelig erfaring. Hver enkelt bringer så mye med seg og er med på å bygge opp denne menigheten til det den skal være, et kraftfullt vitnesbyrd om Herrens Jesus Kristus: Dere er med på å bygge opp et sosialt miljø i de forskjellige nasjonale gruppene men også i menigheten som et hele. Også for vår by og for hele samfunnet er det viktig at dere er her, ikke bare for det arbeidet dere utfører, men også fordi dere er de dere er – og, fremfor alt, fordi dere er bekjennende kristne, – katolske kristne. Vi er så forskjellige men allikevel så like; vi utgjør et stort mangfold men er allikevel ett I Kristus.

Det er viktig at vi ser hverandre, anerkjenner hverandre og tar imot hverandre, som mennesker, som troende kristne, og at vi kan samarbeide mot det felles mål – å bygge opp Jesu Kristi mystiske legeme, som er Kirken. Jesus Kristus er hodet – og vi er lemmene – som hver og en har vår oppgave å utføre.

I anledning av festen for apostelen Paulus omvendelse, som er menighetens patronatsfest og hvor vi feirer vår menighetsfest, dvs. en fest for å markere enheten og samholdet i vår mangfoldige menighet, sender jeg min hilsen til hver og en i St. Paul menighet, med takk til Gud for at han har samlet oss til ett i Kirken og gir oss del i det ene brød og den ene kalk, og gjør oss til ett med Kristus og med hverandre.

Hvorfor er vi her? Gud har kalt oss alle på mange forskjellige måter, og på mangslungne veier er vi kommet hit til Bergen og St. Paul menighet. Noen er kommet fra Norges fjorder og daler, andre fra andre himmelstrøk, fra hele kloden. Gud vil at vi skal være vitner om Hans Sønn, Jesus Kristus. Det skal vi gjøre, ved våre liv som katolske kristne, ved våre gjerninger og noen ganger også ved våre ord. Jeg ser og er veldig takknemlig for det trosvitnesbyrd dere alle gir, og jeg takker dere alle for deres innsats for Guds rikes vekst i denne menigheten og denne byen.

Måtte Gud velsigne dere til all god gjerning.

Deres sogneprest Dom Alois