KUNNGJØRINGER SØNDAG 4. FEBRUAR 2018

tn_IMG_2813 (2)

– Nytt ekteskapskurs begynner 12. februar kl. 18.30 på Personalrommet på St. Paul skole og går fem mandager fremover. Alle som vil gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret.

 

-Det blir ny lørdagskonsert den 10. februar kl. 15 med elever fra Orgelklubben Ferdinand og Amund Dahlen.

 

-Ungdomsarbeider Marta Krakus inviterer alle unge voksne fra 16 år til en fasteretrett med fransiskanerpater Hallvard Hole. Den arrangeres 16.-18. februar. Mer informasjon på oppslagstavlen.

 

– Velkommen til fasteretrett på Marias Minde 8.-11. mars ved maristpater Rory Mulligan. Temaet er «Maria som forbilde for oss disipler». Påmelding innen 1. mars til bergen@katolsk.no eller menighetskontoret. Se flere detaljer på oppslagstavlen bak i kirken.

 

– Til høsten åpner St Johannes katolske bibelskole på Marias Minde i Sandviken. Skolen tilbyr studier i katolsk tro og praksis, og mulighet for grunnutdannelse i barne- og ungdomskatekese, eller økonomi og menighetsadministrasjon. For mer informasjon, kontakt prosjektleder Peder Solberg.

 

 

————————————————————-

(I høymessen)

Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.