Caritas Fasteaksjonen 2018

logoSult går ikke over av seg selv

Caritas Norge arbeider sammen med sine partnere i Afrika, Asia og Latin-Amerika, for å gi befolkningen i sårbare områder løsninger som kan forbedre matsikkerheten deres, minske konfliktnivået, og sikre en rettferdig tilgang til ressursene. Dette er en del av Caritas sin innsats for at verdenssamfunnet skal nå FNs bærekraftsmål nummer 2 – å utryde sult innen 2030.  Les mer

Du kan støtte Fasteaksjonene ved å sende SMS Nullsult til 2160 (200kr) eller Vipps12135 (Nullsult) eller bruke gavekonto: 8200.01.93433