«Gaudete et Exsultate»

Pope_Francis_(27056871831)_(cropped)I dag mandag 9. april ble Pave Frans’ apostoliske ekshortasjon (formaning) om hellighet offentliggjort, “Gaudete et Exsultate“. Pave Frans ønsker med denne ekshortasjonen å hjelpe oss til å leve liv i hellighet og å minne om at alle kan leve i hellighet, og at vi kan finne hellighet i våre neste, i våre naboer..

Les mer