KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. JAN 2015

– Katolsk Forum innleder sitt vårsemester med professor emeritus Sverre Bagge som holder foredrag om den hellige Olav. Dette skjer på St. Paul skoles personalrom tirsdag, 20. januar klokken 1945. Inngangspenger kr 30,-

– Vi minner om menighetsfesten søndag 25. januar. Da feirer vi festen for Paulus’ omvendelse.
Etter messen er det fest for hele menigheten i skolens gymsal med mat og underholdning.
Alle er hjertelig velkommen.

– Innsamlingen til Barne-Missio i Hellig-tre-kongers-helgen innbrakte kr. 19.600,- som er videresendt Missio Norge.
Hjertelig takk til alle glade givere.

– Det blir kurs for Ungdom/Voksne som ønsker å lære mer om Den Gode Hyrdes katekese for barn fra 3 til 6 år. Dette kurset er også en forberedelse til aktiv deltagelse i katekesen i vår menighet. Kurset vil finne sted mellom fredag 20, februar og onsdag 25. februar 2015 og vil bli hold på St. Paul skole. For mer informasjon se oppslag og brosjyrer bak i Kirken eller menighetens nettside.
————————————————————-
(I høymessen:)
– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.