KUNNGJØRINGER SØNDAG 20. MAI 2018

tn_IMG_2813 (2)

– I morgen, 2. Pinsedag, mandag den 21. mai, skal det som vanlig være økumenisk gudstjeneste på Kristkirketomten på Bergenhus festning kl. 12.00. Vi oppfordrer alle til å delta.

– Den vietnamesiske gruppen inviterer alle til Mariaprosesjon på Marias Minde lørdag den 26. mai kl. 11. Prosesjonen etterfølges av messe og kirkekaffe.

-Neste søndag, 27. mai, er alle som fyller 3 år i år invitert til å motta barnebibel i høymessen kl 11 og til egen kirkekaffe på personalrommet på skolen etterpå. På denne messen blir det også innskrivning av barn født i 2010 ( 2.klasse) til førstekommunionsundervisning.

– Husk at det søndag den 3. juni er Kristi Legemsfest. Det blir norsk høymesse i Johanneskirken kl. 14 og polsk høymesse i St. Paul kirke også kl. 14. Prosesjonene møtes på Museumsplass ved det første alter og går så videre til John Lunds plass, Olav Kyrres plass og skoleplassen ved St. Paul kirke.

-Moder Teresa- søstrene har tatt initiativ til en klesinnsamling for flyktninger i Athen. De trenger sommerklær og sko til barn og voksne. De tar imot klær og sko i prestegården mandag-fredag mellom kl. 14-19 frem til 1. juni.

– På St. Hansaften, den 23. juni blir det et stort felleskirkelig arrangement med lovsang og bønn på Bergenhus Festning. St. Paul Menighet deltar også. Arrangørene søker frivillige som kan hjelpe til med gjennomføringen av arrangementet. Mer informasjon finner man på: « kronham2018.no »

-Norges Unge Katolikker er nå ute med tilbud om sommerens leirer. Vi minner spesielt om Vestlandsleiren som er for barn mellom 8-14 år. Den avholdes 25.juni – 1. juli på Fredtun leirsted på Karmøy. Se nuk.no for mer informasjon.

————————————————————-

(I høymessen) Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.