Kunngjøringer søndag 18. januar 2015

– Katolsk Forum innleder sitt vårsemester med professor emeritus Sverre Bagge som holder foredrag om den hellige Olav. Dette skjer på St. Paul skoles personalrom tirsdag, 20. januar klokken 1945. Inngangspenger kr 30,-

– Det blir økumenisk gudstjeneste på Marias Minde torsdag den 22. januar kl. 19. St. Paul og Biskopshavn menigheter inviterer. Etterpå er det kirkekaffe i søstrenes refektorium. Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

– Lørdag 24. januar kl. 16.30 blir det konsert i kirken med St. Paulkoret, ledsaget av strykere og med Roystan James som solist. De fremfører «Visst skal våren komme» av Eivind Skeie og Sigvald Tveit.

– Vi minner om menighetsfesten, kommende søndag, den 25. januar. Da feirer vi festen for St. Pauls omvendelse. Etter messen er det fest for hele menigheten i skolens gymsal med mat og underholdning. Det er ingen tamilsk messe denne søndagen. Alle er hjertelig velkommen.

– Mandag den 2. februar er festen for Herrens frem-stilling i Templet, også kalt Kyndelsmesse, eller Maria lysmesse. Denne dagen er ”Ordensdag” i vårt bispedømme, dvs. at vi ber spesielt for ordens- og prestekall. Det blir utstilling av Sakramentet i kirken og tilbedelse dagen fra kl 16.00 til 18.30. I messen velsignes lysene som skal brukes i kirken gjennom året og vi holder lysprosesjon.  Etter messen er det mulig å motta Blasiusvelsignelsen.