Kunngjøringer søndag 25. JAN 2015

– Lørdag 31. januar kl. 17. blir det sangøvelse i kirken for hele menigheten. Vi øver sammen så vi kan messe 7 flerstemt i søndagsmessene. Vi bruker messe 7 som messemusikk samme dag kl. 18. Kom og syng med.

– Mandag den 2. februar er festen for Herrens frem-stilling i Templet, eller Kyndelsmesse. Denne dagen er ”Ordens-dag” i vårt bispedømme, dvs. at vi ber spesielt for ordens- og prestekall. Det blir utstilling av Sakramentet i kirken og tilbedelse hele dagen fra kl 16 og frem til kl 18.30.
I aftenmessen kl 19.00 velsignes lysene som skal brukes i kirken og vi holder lysprosesjon i kirken.
Etter messen er det mulig å motta Blasiusvelsignelsen.

– Det blir kurs for Ungdom/Voksne som ønsker å lære mer om Den Gode Hyrdes katekese for barn fra 3 til 6 år. Dette kurset er også en forberedelse til aktiv deltagelse i katekesen i vår menighet. Kurset vil finne sted mellom fredag 20, februar og onsdag 25. februar 2015 og vil bli hold på St. Paul skole. For mer informasjon se oppslag og brosjyrer bak i Kirken eller menighetens nettside.

———————————————————————–
(I høymessen:)
– I dag er det menighetsfest. Etter messen er det Paulusprogram, mat og underholdning i skolens gymsal. Maten velsignes og serveres etter første del av programmet. Alle er hjertelig velkommen