Kurs i den gode hyrde katekese

Den gode hyrde katekese (DGHK) er utviklet av den italienske bibelforskeren Sophia Cavalletti i samarbeid med Gianna Gobbi for om lag 50 år siden. Katekesen er bygget opp på Maria Montessorris pedagogiske metode, og er fra 3-12 år. Katekesen er i dag spredt omkring i omlag 40 land i verden.

I denne katekesen får barna nær­me seg troens mysterier i sitt eget tempo. De får presentert emner fra Bibelen og liturgien ved hjelp av materiell som er spesielt tilrettelagt for deres aldersgruppe. Barna får så velge å arbeide videre med materiellet og innholdet på forskjellige måter.

Denne katekesens mål er å hjelpe barna til selv å komme nærmere Gud. Bønnen har en sentral plass i det rommet der denne katekesen foregår, atriet.

dgh

Kursholdere:

Linda Kaiel har lang erfaring med Den gode hyrde katekese, både i å drive den for barn og å holde kurs for voksne, i mange land. Hun gir også opplæring til Mor Theresa-søstrene. Hun bor i Oregon, USA, der hun gir katekese til barn i alderen 3-12 år i en Montessoriskole. Hun har utdanning fra Washington Montessorri Institutt.

Reidun Jofrid Kleppestrand er katekesekoordinator i St Paul menighet og Sunniva Kristiansen er lærer på St Paul skole. De startet DGH –katekesen i Bergen i 2012.

Målgruppe for kurset

Personer  som driver eller har lyst å drive med katekese i menigheten.

Foreldre eller besteforeldre som vil lære mer om hvordan troen kan gis videre til barna på en best mulig måte.

Dette kurset er del 1 av nivå 1 (3-6 år). Kurset gir grunnlaget for hele denne katekesen, og er derfor viktig selv om du evt arbeider med eldre barn. Fortsettelsen av kurset vil bli gitt i løpet av skoleåret.

STED: St. Paul menighet sitt atrium på Marias Minde, Nylandsveien 31 i Bergen

TID: Mandag 17.september– mandag 24. september 2018

Dagsprogram

Mandag – fredag er kurset fra 16.00 – 21.00
Lørdag og søndag holder vi på fra 9.00 – 17.00 med innlagt tid for pauser, mat og messe.

Kurset blir holdt på engelsk med mulighet for noe oversettelse til norsk om det er nødvendig.

Praktisk informasjon og påmelding

Kursavgift på kr 2000,- betales ved påmelding. Betales til:

St Paul menighet,
Nygårdsgaten 3,
5015 Bergen.
Kontonr: 3624 07 60031
Merk innbetalingen med DGH kurs.

De som allerede er kateketer i St Paul menighet, eller som vil forplikte seg for å være det dette året, får kurset til halv pris.
Vi oppfordrer deltakere  til å søke om støtte fra sine egne menigheter.
Om noen ønsker hjelp til rimelig og sentral overnatting, gi beskjed.
Påmelding fortløpende, begrensende antall plasser.

Påmelding  og evt. spørsmål sendes til kurskoordinator

Reidun Jofrid Kleppestrand
reidunjofrid@hotmail.com
tlf. 408 85 489

De som melder seg på, vil få ytterligere informasjon, bla. om aktuell litteratur.